Oplevelsesmiljøer

Innovative oplevelsesmiljøer

Vi er vant til at indlæring foregår meget traditionelt i et klasselokale med en lærer foran tavlen. Flyttes undervisningen derimod væk fra det traditionelle klasselokale til steder, hvor man normalt ikke modtager indlæring, bryder det vanetankegangen. For her skal både lærer og elever nu ikke alene forholde sig til indlæringsemnet, men også til den omkringværende arkitektur. Det påvirker det vanlige tankesæt – og der opstår nye ideer.

 

Bryd den traditionelle tankegang

Et innovativt oplevelsesmiljø er et fysisk rum, der med anderledes arkitektur, former, farver og historie – giver strikkerne et kreativt boost, der inspirerer dem til at afprøve nye sider af strikkehåndværket. 

 

Der er oplevelsesmiljøer alle steder…

Fanø Strikkefestival har holdt strikkeworkshops i små gamle Fanøhuse, på et nedlagt plejehjem, i en stråtækt gymnastiksal, i private hjem med gamle hollandske fliser på væggene, i en bunker fra 2. verdenskrig, et feriehjem ved havet, i en kirke m.fl. Alle bygninger, der fortæller en bid af Fanø’s historie, både hvad angår bygningstraditioner, kultur- og søfartshistorie. Resultatet var, at workshop-deltagerne løste opgaverne på nye og overraskende innovative måder.

 

Erfaringen fra Fanø Strikkefestival

Erfaringen fra Fanø Strikkefestival samt Den store Strikkedyst  viser, at spændende oplevelsesmiljøer påvirker strikkerne til mere innovative løsninger!

 

Derfor vil festivaldeltagerne fra Orkander og Blönduos blive kompetenceudviklet i anvendelsen af  sådanne innovative oplevelsesmiljøer med afsæt i erfaringerne fra Fanø.

 

Studieture

I 2017 gennemførtes studieture til Blönduos/Island og Orkanger/Norge med udpegning af innovative oplevelsesmiljøer med afsæt i den lokale arkitektur.

 

Undervisning

Efter studieturene afholdtes undervisning i hvordan festivalarrangørerne kan anvende oplevelsesmiljøer ved festivalerne. Der vil fremover blive udvekslet erfaringer efter strikkefestivalerne med input til de fremtidige strikkefestivaler.

 

Målet

Det er målet, at der på de 3 nordiske strikkefestivaler samlet set  – skal deltage min. 300 i workshops afholdt i innovative oplevelsesmiljøer. Deltagernes erfaringer indsamles via en spørgeguide.

Nordic Knitlab mobilhotel
Nordic Knitlab mobilhotel island