NordicKnitHotel

Det rejsende Tekstilhotel

De 3 Nordiske strikkefestivaler oplever et stort behov for overnatningskapacitet til festivaldeltagerne, der kan supplere de eksisterende overnatningstilbud.

Deraf udspringer idéen til udvikling af "Det rejsende Tekstilhotel”, der ikke alene skal fungere som hotel, men også danne ramme om en totaloplevelse for festivaldeltagerne. Da tekstilhotellet er flytbart, drives hotellet kun i de uger hvor der er behov – og det kan flyttes rundt til der, hvor behovet er. 

 

Arbejdsgruppen bag hotellet

Arbejdsgruppen bag udviklingen af tekstilhotellet er sammensat af de 3 Nordiske strikkefestivalsarrangører, strikkere, tekstildesignere og arkitekter, således at alles behov og ønsker samt landenes traditioner indtænkes i løsningen.

 

Arkitekttegnestuen Norrøn

Nordic Knit Lab har valgt at samarbejde med arkitekttegnestuen Norrøn, der arbejder med destinationsudvikling ud fra en arkitekturfaglig baggrund. Tegnestuen tager udgangspunkt i steders eller attraktioners stedbundne potentiale og udvikler derudfra den overordnede historie, der bliver gennemgående i det færdige projekt. 

 

Med udviklingen af et tekstilhotel høster tegnestuen ikke kun erfaringer i hvordan arkitekturen kan skabe nye kreative rammer for innovation af nordisk strikkehåndværk - men det giver samtidig tegnestuen erfaringer i, hvordan den fremadrettet kan virke indenfor destinationsudvikling, og som formidler af inspiration også til andre tegnestuer.

 

Verdens første flytbare oplevelsesmiljø for strikkere

Det er målet, at mødet mellem "Nordisk arkitektur" og "Nordisk strik" skal få et blivende fysisk udtryk – i form af et flytbart hotel, Det rejsende tekstilhotel.
Hotellet skal i sig selv være et udstillingsvindue for de 3 Nordiske strikketraditioner
– og vil blive verdens første flytbare oplevelsesmiljø for strikkere.