MÅLET

Succeskriterier og effekt

Der opstilles en række klare forventninger til projektet.

 

Oplevelsesmiljøer

Det skal være udpeget min. 2 lokationer, der kan anvendes som innovative oplevelses-miljøer – på hver af de 3 Nordiske festivaldesti-nationer.

Der skal på strikkefesti-valerne i 2018 afholdes workshops i oplevelses-miljøer med min. 25 deltagere på hver festival. Dvs. af min. 75 deltagere skal have afprøvet hvordan de innovative oplevelsesmiljøer påvirker deres strikke-håndværk.

Resultatkontrol

En kvalitativ undersøgelse blandt de 75 deltagere skal kortlægge i hvor høj grad oplevelsemiljøerne har påvirket deres håndværk.

 

Formidling

Erfaringerne samles i en inspirationsfolder, der sendes til relevante nordiske aktører samt til relevante strikkemagasiner.

TIDSPLAN

Oplevelsesmiljøer   Implementering af mindst 2 pr. strikkefestival i 2018

 

NordicKnitLabNews

Hjemmeside med blog,

2018 april

 

Det rejsende Tekstilhotel

Projektering, tegning, model og finansplan | 2018 april
 

Opført og ibrugsat | 2019 juni

NordicKnitHotel

 

Minimum 20 strikkere og tekstildesignere skal på hver af festivallerne have deltaget i udviklingen af modeller for “Det rejsende Tekstilhotel

 

Arkitekttegnestuen NORRØN’s erfaringer fra den tværfaglige kunstneriske udviklingsproces formidles til relevante arkitektmagasiner i Norden.

 

Det samlede prospekt for “Det rejsende Tekstilhotel” med funktionsprogram, tegninger og finansierings-plan skal være klar senest april 2018, og være af så høj kvalitet og så konkurrence-dygtigt, at enten festival-arrangørerne i fælleskab eller eksterne investorer finder det interessant at realisere projektet. 

 

Det forventes at
Det rejsende Tekstilhotel” er opført til strikke-festivalerne 2019

LANGSIGTET MÅL

 

Det er det langsigtede mål, at etablere et tæt netværks-samarbejde mellem de 3 Nordiske festivaler. Netværket udvikles efter-hånden som flere Nordiske strikkefestivaler opstår.

Der holdes minimum et årligt netværksmøde.

 

Der vil fortsat blive udviklet nye oplevelsesmiljøer. Det er målet at webplatformen “NordicKnitlabNews”  for nordisk strikkehåndværk får min. 30.000 besøgende, og at der hver måned lægges nye blog-indlæg på siden.

 

Det er målet, at erfaringerne fra samarbejdet med NORRØN også skal tiltrække samarbejde med andre typer kunsthåndværk.