NordicKnitLab sætter focus på at styrke innovationen i det nordiske strikkehåndværk ved at afprøve nye eksperimentelle kunstneriske samarbejder, der udfordrer og bringer nye perspektiver og sammenhæng mellem den nordiske arkitektur og det nordiske strikkehåndværk.

IDEEN

Nordic Knit Lab sætter focus på at styrke innovationen i det nordiske strikke-håndværk ved at afprøve nye eksperimentelle kunstneriske samarbejder, der udfordrer og bringer nye perspektiver og sammenhæng mellem den nordiske arkitek-tur og det nordiske strikkehåndværk.

 

Målet er at afprøve helt nye eksperi-mentelle samarbejder mellem arkitekter, tekstildesignere og strikkere på de 3 nordiske strikke-festivaller i Danmark, Norge og Island

Derudover indholder projektet en tvær-gående netværks-uddannelse mellem nordiske strikke-festivalarrangører, samt formidling og udbredelse af projektets resultater til relevante strikkere, tekstildesignere og arkitekter i Norden. 

 

Nordic Knit LAB -Projektets hovedområder

Arkitektoniske oplevelsesmiljøer

  • Projektet skal fremme brugen af eksisterende arkitektoniske innovative oplevelsesmiljøer blandt strikkefestivalarrangørerne bag Orkanger/Norge, Blönduos/Island og Fanø/Danmark, for at højne innovationsniveauet blandt festivaldeltagerne indenfor nordisk strikkehåndværk med arkitektur som middel.

Udvikling af “Det rejsende Tekstilhotel

  • Gennem en tværfaglig kunstnerisk udviklingsproces skal der skabes et “mobilt tekstilhotel”, der både skal hjælpe med at dække behovet for overnatningskapacitet, og samtidig fungere som et oplevelsesmiljø og laboratorium for nordisk strikkehåndværk.

Projektet er baseret på en stor interesse for at udfordre den nordiske strikketradition blandt festivaldeltagerne på de 3 nordiske festivaller. Det estimeres, at der årligt vil være mellem 15- og 20.000 strikkere / deltagere på de 3 festivaller.

The Knitting festival ”Prjónagleði"

11-13 June 2021 - Blönduós, Island
www.textilmidstod.is


Midtnorsk Kultur- og Strikkefestival
27-29 August 2021 - Orkanger, Norge
www.mns-festival.com/

Fanø Strikkefestival | Fanø International Knit Festival
16-19 September 2021 – Fanø, Danmark
www.strikkefestival.dk/